Office Online
Online First have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Progress in research of epidemiological characteristics of pulmonary tuberculosis and influencing factors
Lyu Hengliang, Zhang Xin, Zhang Wenyi, Xu Yuanyong,
DOI:10.3784/jbjc.202309150462
Abstract FullText HTML PDF
Variation trend of disease burden of pulmonary tuberculosis in the elderly in China, 1990?2019
Gao Ying, Liu Yurong, Shen Yuzhen, Wang Yuan,
DOI:10.3784/jbjc.202309040471
Abstract FullText HTML PDF
Investigation of public awareness of core knowledge about tuberculosis prevention and control in Guiyang, Guizhou, 2021
Bai Lulu, Huang Yan, Chen Hong,
DOI:10.3784/jbjc.202305090210
Abstract FullText HTML PDF
Effect of proactive detection strategy on risk for underreporting of tuberculosis in Xinjiang Uygur Autonomous Region based on Bayesian hierarchical binary logistic regression modeling
Liang Zhichao, Wang Senlu, Xu Wanting, Liu Guangchao, Wang Xiaomin, Wang Xinqi, Cao Mingqin,
DOI:10.3784/jbjc.202308020393
Abstract FullText HTML
Epidemiological characteristics of pulmonary tuberculosis and factors influencing timely medical care seeking in the elderly in Jilin, 2016–2020
Ma Jianjun, Zhao Qinglong, Zhang Tiejuan, Yu Shihui, Mei Yang,
DOI:10.3784/jbjc.202309180489
Abstract FullText HTML
Performance of tuberculosis prevention and treatment in Gansu during the 13th Five-Year Plan period
Zhao Jianxi, Wang Bo, Guo Qiang, Ma Yubao, Liu Fang, He Aiwei,
DOI:10.3784/jbjc.202307250370
Abstract FullText HTML PDF
Clinical practice of two-stage drug-resistant tuberculosis detection: multi-color nested real-time fluorescence quantitative polymerase chain reaction as initial test combined with line probe assay and phenotypic drug susceptibility test
Zhao Ailan, Dai Xiaowei, Yu Qin, Zhang Aijie, Xia Hui, Yu Nan,
DOI:10.3784/jbjc.2021.000
Abstract FullText HTML PDF
Transmission of Mycobacterium tuberculosis in a tuberculosis outbreak in a university from perspective of etiology
Zhao Jingnan, Jiang Youqiao, Fu Jun, He Wangrui, Wan Yiyou,
DOI:10.3784/jbjc.202308020392
Abstract FullText HTML PDF
Evaluation of drug resistant tuberculosis prevention and control in Jiangsu, 2016?2020
Ding Xiaoyan, Yu Hao, Zhu Limei, Ni Han, Lu Peng, Chen Cheng, Liu Qiao,
DOI:10.3784/jbjc.202307050320
Abstract FullText HTML PDF
Epidemiological characteristics of pulmonary tuberculosis and medical care seeking delay in medical staff in Inner Mongolia Autonomous Region, 2016?2022
Xu Lijuan, Jiang Xiaofeng, Hao Ruixia, Li Bing, Wang Xiaojun,
DOI:10.3784/jbjc.202304110161
Abstract FullText HTML
Study of relationship between systemic immune inflammatory index, prognostic nutritional index and prognosis of patients with laryngeal cancer
Yu Lusha, Gao Liyuan, Huang Yingliang,
DOI:10.3784/jbjc.202303180111
Abstract FullText HTML PDF
Epidemiological characteristics of pulmonary tuberculosis in medical staff in Chongqing, 2017–2021
Lyu Juan, Chen Zongliang, Wang Qingya, Zhang Ting, Pang Yan,
DOI:10.3784/jbjc.202304230180
Abstract FullText HTML PDF
Monitoring of postoperative surgical site infections in 1005 colorectal surgery patients in a grade (A) hospital
Ma Limei, Bi Zhenwang, Qi Jiaxin, Liu Weiwei, Teng Aiying, Hou Zhiqiang, Xu Hua, Xu Enxiu, Xiao Wei,
DOI:10.3784/jbjc.202307070327
Abstract FullText HTML
Investigation and whole genome sequencing analysis of a cholera epidemic in Shaanxi, 2022
Liu Dongli, Chen Yali, Zhang Zhencai, Ding Quanming, Zhang Zheng, Li Bin, Bai Yang, Ma Lin, Shi Yi,
DOI:10.3784/jbjc.202304140166
Abstract FullText HTML PDF
Analysis on mortality of major chronic diseases in 2021 and its trend from 2014 to 2021 in Inner Mongolia Autonomous Region
Zheng Jingjing, Xi Yunfeng, Qiao Liying, Na Buqi, Shang Shu, Kang Weiwei,
Abstract FullText HTML PDF
Prevalence of scoliosis and influencing factors in primary and secondary school students in Zhejiang 2021
Gu Fang, Xu Yunhan, Gao Lei, Shen Yu, Meng Jia, Li Juanjuan, Zou Yan, Zhang Ronghua,
Abstract FullText HTML PDF
Evaluation of effects of detection-tracking-isolation in infectious disease control based on individual models
Deng Yue, Lei Jinzhi,
DOI:10.3784/jbjc.202304170170
Abstract FullText HTML PDF
Epidemiological characteristics and spatial clustering of brucellosis in Wuwei , Gansu, 2005?2022
Yuan Xiang, Li Ruishan, Ye Shuhong, Liu Yongsheng, Lu Zhenhua, Shao Zhongjun, Guo Zhiwen,
DOI:10.3784/jbjc.202305250243
Abstract FullText HTML PDF
Trends in Reported Babesiosis Cases — United States, 2011–2019
Gong Zhenyu, Gong Xunliang,
DOI:10.3784/jbjc.202305200179
Abstract FullText HTML PDF
Investigation of a public health emergency of acute gastroenteritis associated with norovirus contamination in centralized water supply system in a town of Beijing, in 2022
Li Zhiping, Lyu Shouming, Li Qiuling, Gan Yadi, Gao Yanqing, Tang Jinfeng, Du Enhuan, Chen Yitong, Fang Ning, Han Lin, Wang Xifeng,
DOI:10.3784/jbjc.202302140041
Abstract FullText HTML
Pathogen spectra of hand, foot and mouth disease and herpangina in Xuzhou, Jiangsu, 2021
Zhang Wenting, Du Yangguang, Gao Xue, Lin Changqing, Hu Run, Tong Jing,
Abstract FullText HTML
Association between central obesity and cardiometabolic diseases or cardiometabolic comorbidity in residents aged 35?75 years in Inner Mongolia
Xu Xiaoqian, Xia Yuan, Li Hailing, Zhang Nan, Cao Ning, Zhang Xingguang,
DOI:10.3787/jbjc20230020
Abstract FullText HTML PDF
Treatment outcomes of 1165 patients with multidrug-resistant and extensively drug-resistant pulmonary tuberculosis and influencing factors
Wang Shuo, He Mengya, Zhang Yanqiu, Li Dongliang, Xie Chunyu, Meng Lantao, Sun Dingyong,
DOI:10.3784/jbjc.202303170106
Abstract FullText HTML PDF
Abstract FullText HTML PDF
Abstract FullText HTML PDF
Epidemiological characteristics of tuberculosis in Yunnan, 2010?2021
Dou Na, Dai Shiyuan, Chen Chuntao, He Feng, Luo Juan, Yang Yaqi, He Guozhong,
DOI:10.3784/jbjc.202208150364
Abstract FullText HTML PDF
Abstract FullText HTML PDF
Development and Evaluation of the application effect of PCR assay for detection of Corynebacterium striatum
Qiu Xiaotong, Chen Dongke, Wang Xuebing, Zhou Haijian, Li Zhenjun,
DOI:10.3784/jbjc.202109220515
Abstract FullText HTML PDF
Meeting of the WHO Strategic and Technical Advisory Group for Infectious Hazards (STAG-IH), June 2020 Conclusions and advice—Gong Zhenyu(Selective Translation), Gong Xunliang(Reviser)
Gong Zhenyu, Gong Xunliang,
DOI:10.3784/jbjc.2021
Abstract FullText HTML PDF
Summary of global surveillance data of infectious diseases in May 2021
Han Hui, Wu Bo, Wu Hailei, Zhang Jin, Jia Jiaojiao,
Abstract FullText HTML PDF
The Advisory Committee on Immunization Practices’ Updated Interim Recommendation for Allocation of COVID-19 Vaccine — United States, December 2020
Gong Zhenyu, Gong Xunliang,
DOI:10.3784/jbjc.202012270443
Abstract FullText HTML PDF
Abstract FullText HTML PDF
Category
2024, 39(1):1-1. DOI:10.3784/jbjc.20230214
Abstract FullText HTML PDF
2024, 39(1):2-3. DOI:10.3784/jbjc.202401240042
Abstract FullText HTML PDF
Summary of global surveillance data of infectious diseases in December 2023
Han Hui, Wu Bo, Jia Jiaojiao, Song Yueqian,
2024, 39(1):4-6. DOI:10.3784/jbjc.202401190026
Abstract FullText HTML PDF
Risk assessment of public health emergencies concerned in China, January 2024
Du Mengxue, Zheng Canjun, Feng Yenan, Xie Yiran, Li Mingshuang, Ren Jinghuan, Yao Jinxi, Wang Chaocai, Shi Guoqing, Xiang Nijuan, Tu Wenxiao,
2024, 39(1):7-10. DOI:10.3784/jbjc.202401170026
Abstract FullText HTML PDF
Risk assessment of global COVID-19 pandemic in December 2023
Teng Daijun, Sun Jing, Fang Yuansheng, Pang Mingfan, Ji Hanran, Wu Jiewen, Yang Xinping, Zhao Qing, Zhang Yichi, Xue Xiuli, Qi Xiaopeng,
2024, 39(1):11-15. DOI:10.3784/jbjc.202401190030
Abstract FullText HTML PDF
Epidemiological and clinical characteristics of the first local mpox case in the Chinese mainland
Zhang Dingyan, Li Fu, Li Liwei, Lin Yang, Zhang Fanglei, Huang Chenming, Zhang Ye, Wu Ke, Han Baihui, Dou Xiangfeng, Meng Lingyu, Qi Xiao,
2024, 39(1):16-19. DOI:10.3784/jbjc.202307120377
Abstract FullText HTML PDF
Epidemic changes of influenza A virus and analysis of differences in laboratory detection methods in Nanyang, Henan from September 2019 to April 2023
Wang Haixia, Feng Yangfan, Cai Jingjing, Du Kai, Zhang Xueling, Zhu Danyan, Zhao Yingying,
2024, 39(1):20-25. DOI:10.3784/jbjc.202305270250
Abstract FullText HTML PDF
Epidemiological and etiological surveillance for influenza in Qingyang, Gansu, 2018?2022
Zhu Guina, Wang Wenjun, Hou Huaizhe, Liu Chenzhi, Liang Zixuan,
2024, 39(1):26-31. DOI:10.3784/jbjc.202304270187
Abstract FullText HTML PDF
Epidemiological characteristics of influenza-like illness in Guizhou, 2018–2022
Huang Jiao, Yu Chun, Lei Mingyu, Tao Zhongfa, Gou Yun, Zhuang Li, Zhang Yue, Huang Yan,
2024, 39(1):32-37. DOI:10.3784/jbjc.202306090266
Abstract FullText HTML PDF
Etiological surveillance for influenza-like illness in Hunan, 2017?2022
Huang Yiwei, Zeng Ge, Huang Chaoyang, Wang Xiaolei, Li Wenchao, Luo Kaiwei, Liu Ran, Zhan Zhifei,
2024, 39(1):38-42. DOI:10.3784/jbjc.202305060201
Abstract FullText HTML PDF
Surveillance for avian influenza virus in poultry related environment in Changzhou, Jiangsu, 2016?2022
Zheng Xianzhi, Zhen Qian, Jiang Xia, Yao Ping, Cheng Kaili, Chen Cong,
2024, 39(1):43-47. DOI:10.3784/jbjc.202305170222
Abstract FullText HTML PDF
Epidemiological characteristics of severe fever with thrombocytopenia syndrome in Anhui, 2011?2022
Teng Xuejiao, Deng Shu, Zhao Yuqiu, Ding Zhongxing, Li Xiaoyan, Wu Jiabing,
2024, 39(1):48-52. DOI:10.3784/jbjc.202304180165
Abstract FullText HTML PDF
Incidence trend of pulmonary tuberculosis in Inner Mongolia Autonomous Region, 2011?2022
Wu Tana, Rong Yan, Cao Wenjie, Zhang Xin, Xu Lijuan,
2024, 39(1):53-58. DOI:10.3784/jbjc.202306020261
Abstract FullText HTML PDF
Epidemiological characteristics of rabies in China, 2021
Song Chengqian, Zhang Na, Tao Xiaoyan, Zhu Wuyang,
2024, 39(1):59-62. DOI:10.3784/jbjc.202305060203
Abstract FullText HTML PDF
Molecular epidemiological characteristics of canine rabies virus in Shanghai, 2010–2022
Liu Jian, Wang Jian, Zhang Liang, Xu Weidi, Wang Quzhi, Yu Xiangqian, Gong Guohua, Sun Sheng, Zhao Hongjin,
2024, 39(1):63-68. DOI:10.3784/jbjc.202302270069
Abstract FullText HTML PDF
Epidemiological characteristics of human brucellosis in Honghe Hani and Yi Autonomous Prefecture, Yunnan, 2007?2022
Yang Fuping, Yu Binbin, Zhao Su, Zhang Qing, Yang Qiuju, Chen Li, Yang Xiangdong,
2024, 39(1):69-73. DOI:10.3784/jbjc.202305220237
Abstract FullText HTML PDF
Molecular evolution of H9N2 subtype avian influenza virus in external environment in Anhui, 2019?2021
Huang Xiner, Zhou Xue, Yang Sitian, Hu Minhao, Yu Junling, Luo Wanrong, Fang Weixi, He Jun,
2024, 39(1):79-84. DOI:10.3784/jbjc.202303150100
Abstract FullText HTML PDF
A comprehensive evaluation of quality control system for schistosomiasis surveillance in Hunan based on weighted rank-sum ratio method
Xia Meng, Zhou Jie, Cheng Xianghui, Li Guangping, Hu Benjiao, Li Mei, Yu Xinling, Li Shengming, Deng Yi, Luo Zhenhua,
2024, 39(1):85-90. DOI:10.3784/jbjc.202303250128
Abstract FullText HTML
Analysis and prediction of lung cancer incidence in Yuyao, Zhejiang, 2014?2021
Wu Chuanfeng, Shi Shanshan,
2024, 39(1):102-107. DOI:10.3784/jbjc.202305250244
Abstract FullText HTML PDF
Investigation of an acute gastroenteritis epidemic caused by norovirus infection in a middle school in Songtao, Tongren, Guizhou, 2023
Wu Dingguo, Yang Juan, Wu Di,
2024, 39(1):115-120. DOI:10.3784/jbjc.202306020262
Abstract FullText HTML
2024, 39(1):128-128.
Abstract FullText HTML PDF

Search Type

sitemap网站地图
友情链接:澳门凯时娱乐在线  ag豪洒百万美金  ag豪洒百万美金  kb88凯时开户平台  ag百万美金彩池  澳门凯时官网  ag百万美金彩池  jsckpot百万美金ag  kb88凯时注册官网  ag百万美金彩池